Jimi Hendrix Experience

     Rotterdam Art Experience
 
World Port Experience
 

 

 

 

 

         
Jaren '80 De serie etsen in het kader van de wereldhavenstad Rotterdam uit jaren 80 onder de noemer  Rotterdam World Port “ART” Experience vormen de afsluiting van de eerste drie jaren op de Rotterdamse academie van Beeldende Kunsten. De beeldend kunstenaar DeeJee laat een Rotterdam zien met een verstild en tevens dynamisch karakter. Verstild in zijn naweeën van de oorlog, kaalslag en berusting, wachtend op een nieuw elan. Dynamisch in zij eerste oprispingen van een te komen tweede opbouwgolf. Plannen waarvan de reikwijdte slechts aan een enkeling is besteed, een visie, een droom, oneigenlijk aan het veronderstelde Rotterdamse karakter. Maar fouten maken we allemaal…
         
Jaren '90 Expo: World Port Experience 2 Nog steeds niet hersteld van het desastreuze beleid van Rotterdamse ambtenaren ten aanzien van beeldend kunstenaars. Een totale kaalslag van als in het na-oorlogse Rotterdam. Zonder moreel bezwaar en besef heeft in de stadsvernieuwing een tweede vernietigingsgolf plaatsgevonden, dit keer niet in het onroerend goed, doch in het intellectuele en kunstzinnige gedachtegoed als bloeiend in het Rotterdamse. Van bloeiend tot bloedend is een kleine stap, onbegrepen door de naïeve en benepen ambtelijke cultuur in deze wereldstad. Met het linkeroog gezien en na een heldere donderslag rechtstreeks in de linker hersenkwab met de rechterhand gepresenteerd. Brainwave, braindamage, take your pick....
         
Jaren '00 Expo: World Port Experience 3 Twintig jaar later. Dit keer geen etsen maar een verbluffende serie foto’s van een snel en immer veranderend Rotterdam, een World Port Experience, de tweede opbouwgolf. Dynamiek, snelheid en een ongekende passie, architectuur als booming business. Chaos down town. Een beeldimpressie, een reizende foto-tentoonstelling in de virtuele wereld. Een drie jaar en drie maanden durende "ART" EXPERIENCE vanuit Rotterdam. Van wereldhaven naar Metropool.
 
         

World Port Experience