Er is nu eindelijk een partij voor de filerijders...

Over lease auto's, fileleed, filedrama, filerijders, het fileprobleem....


PERSBERICHT (19-09-2007): `Partij van de Filerijder (PvdF) in oprichting`
“Fileproblematiek vergt veel meer acuut crisismanagement”

Sinds vandaag is de website www.pvdf.nl in de lucht. Dit is site van de Partij van de Filerijder (PvdF) die mogelijk binnenkort wordt opgericht in ons land. De PvdF i.o. stelt dat er in Nederland, in navolging van de Partij van de Dieren, een single-issue partij zou moeten komen die zich structureel hard maakt voor de belangen van de slachtoffers van de filecrisis in ons land. Via krachtig crisismanagement zou een dergelijke partij zich dag in dag uit 100 % moeten inzetten voor enerzijds het acuut verminderen van de files op korte termijn en anderzijds het oplossen van het fileprobleem op de langere termijn. PvdF is van mening dat de aandacht van politiek & overheid momenteel niet gefocust genoeg is op de files en dat er veel te eenzijdig wordt gekeken naar langere termijnoplossingen.

Rita Verdonk
Op www.pvdf.nl kunnen slachtoffers van de filecrisis de komende weken aangeven of zij de oprichting van een dergelijke partij zien zitten. 5% van autorijdend Nederland (circa 350.000 mensen) zou zich minimaal achter dit initiatief moeten scharen om de daadwerkelijke oprichting van deze partij te kunnen bewerkstelligen. Ook kan men online aangeven welke personen men graag terugziet op de kandidatenlijst om een actieve rol binnen de partij te gaan spelen. Zo wordt gevraagd of men Rita Verdonk als de aangewezen persoon ziet om de files op te lossen en dus een actieve rol zou moeten spelen bij de PvdF. Op dit moment is er nog geen kandidatenlijst. Eerst wordt gekeken in hoeverre de partij echt op voldoende steun kan rekenen bij de filerijders.

“Filerijders worden aan hun lot overgelaten, crisiscommunicatie is hard nodig”“
De PvdF is een initiatief van Luc van Bussel, algemeen directeur Profile International NV. Hij ziet in de files een breed en historisch diepgeworteld Nederlandse probleem en stelt dat er sprake is van een regelrechte crisis waarvan het belang van acuut handelen ernstig wordt onderschat. “Het is net als iemand van wie zijn kransslagader verstopt raakt. Daar wordt ook zo snel mogelijk gekeken of een bypassoperatie mogelijk is om het euvel te verhelpen. Nu zou je kunnen zeggen dat met meer geld voor wegen het fileprobleem weg te toveren is. Echter de aanleg van voldoende wegen duurt nog vele jaren. Daar hebben we nu dus nog niets aan. Er is nu een nijpend probleem en daar moeten we nu dus ook direct krachtig op reageren. Er moet NU een krachtigere crisis communicatie worden opgetuigd richting stilstaand Nederland. Deze automobilisten moeten meer, beter en dagelijks worden betrokken in het oplossen van het probleem. In een tijd van crisis is communicatie uiterst cruciaal voor het succesvol oplossen van de crisis. Nederland doet dat slecht. Er moet NU gratis openbaar vervoer worden ingevoerd (gefaseerd: eerst 60+, mindervaliden, alleenstaande ouders, etc). Daar ontkomen we toch niet aan in de toekomst vanwege steeds meer milieuredenen. En het is NU tijd voor een structureel crisis beleid, strategie en organisatie: meer professionals uit het bedrijfsleven aantrekken die het probleem helpen op te lossen.”

www.pvdf.nl
Op de website www.pvdf.nl treffen slachtoffers van de filecrisis uitgebreide informatie aan over de huidige crisis waar zij in zijn beland. Zo vinden zij er actuele file-informatie, een overzicht van de oorzaken, gevolgen, trends, ontwikkelingen, standpunten van diverse organisaties en mogelijke oplossingen die door de jaren heen zijn aangedragen. Ze kunnen er ook een actieve bijdrage leveren bij het zoeken naar oplossingen via onder andere het file-forum.

“Slecht voor ons humeur”
“De groei van het aantal files in ons land is slecht voor ons humeur, het milieu, de economie en de verkeersveiligheid. Ik verwacht dan ook absoluut dat de oprichting van een dergelijke partij daadwerkelijk in een belangrijke behoefte voorziet. De sense of urgence om de groei een halt toe te roepen is bijzonder groot in ons land alleen komen we maar niet tot voldoende concrete daden. Als je niet continu aandacht vestigt op de negatieve effecten van de files en de noodzaak om een oplossing te vinden voor het fileprobleem, dan zie je dat het in ons land geen topprioriteit is. Verder werden we op Prinsjesdag natuurlijk enorm gesterkt in ons plan om te toetsen of er voldoende draagvlak zou zijn voor de oprichting voor een dergelijke single-issue partij. Automobilisten gaan komend jaar 500 miljoen euro extra betalen. En volgens het regeerakkoord komt er dan een kleine 25 miljoen beschikbaar voor (vaar)wegen en 25 miljoen voor openbaar vervoer. De Partij van de Filerijder is net als de brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging, EVO, TLN en VNA van mening dat deze bedragen absoluut ontoereikend zijn om de files te verminderen in ons land,” aldus Van Bussel.

Veenendaal, 19 september 2007
 
 

Daar maakt de PvdF zich hard voor! Een snelle bereikbaarheid van reisdoelen voor iedereen als hoogste verkeersideaal.

De PvdF i.o. stelt dat er in Nederland, in navolging van de Partij van de Dieren, een single-issue partij zou moeten komen die zich structureel hard maakt voor de belangen van de slachtoffers van de filecrisis in ons land.

▲Top


 

Fileleed. De file is een ongewild ochtend- en avondritueel voor veel automobilisten in Nederland. Het kabinet presenteert kilometerheffing als dé oplossing. Maar filerijders moeten nog even geduld hebben. Tot 2012.

▲Top

 

Het beschikbaar stellen van Lease auto veroorzaak extra file druk. Er is geen enkele prikkel bij een lease auto rijder (met tank pas) om alternatief vervoer ...

▲Top 


 


Deze domeinnaam is te koop  - 
www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl